:
2
0
K23
K23  eu
Abgeschlossen
12:10 p.m. CET - Sunday, 22. Nov
BO3 MR15

K23
:
19
15
Dust 2
kaban
:
16
11
Nuke
Train

 

K23
K23 K/D KPR ADR
Rustem "mou" Telepov 57/40 0.93 90.49
David "n0rb3r7" Danielyan 53/34 0.87 92.08
Sanzhar "neaLaN" Iskhakov 48/38 0.79 83.80
Nicolas "Keoz" Dgus 45/40 0.74 85.25
Aydos "kade0" Khayrzhan 33/34 0.54 57.02