:
2
0
Gambit
Gambit  ru
Abgeschlossen
9 a.m. CET - Wednesday, 25. Nov
BO3 MR15

SKADE
:
19
17
Train
Gambit
:
16
14
Overpass
Mirage

 

Gambit
Gambit K/D KPR ADR
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov 56/41 0.85 88.94
Abay "Hobbit" Khasenov 53/39 0.80 81.61
Dmitry "sh1ro" Sokolov 49/38 0.74 72.56
Vladislav "nafany" Gorshkov 40/45 0.61 72.91
Timofey "interz" Yakushin 40/39 0.61 69.89
SKADE
SKADE K/D KPR ADR
Alex "Rainwaker" Petrov 46/50 0.70 87.23
Blagoi "Oxygen" Dimitrov 45/55 0.68 70.12
Viktor "duplicate" Mitev 40/48 0.61 75.52
Teodor "SPELLAN" Nikolov 37/46 0.56 64.73
Denislav "dennyslaw" Dimitrov 34/39 0.52 55.32