:
2
1
Gambit
Gambit  ru
Abgeschlossen
5:30 p.m. CEST - Saturday, 24. Oct
BO3 MR15

Gambit
:
16
12
Overpass
forZe
:
12
16
Mirage
:
16
13
Train

 

Gambit
Gambit K/D KPR ADR
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov 81/54 0.95 95.27
Vladislav "nafany" Gorshkov 53/63 0.62 74.07
Dmitry "sh1ro" Sokolov 53/48 0.62 72.98
Abay "Hobbit" Khasenov 48/51 0.56 56.01
Timofey "interz" Yakushin 44/46 0.52 59.05